Navigasjon

Navy leverer navigasjonsutstyr til alle typer fartøy, og er spesialister på oppdretts- og fiskefartøy. Vi har internasjonal erfaring med prosjektering og leveranser til nybygg, og tar også på oss spesialoppdrag.

Som totalleverandør innenfor nyinstallasjon, service og reparasjon av maritime systemer er Navy forpliktet til å levere løsninger som tilfredsstiller kundens krav samt ivaretar IMO og klassekrav

Navy har opparbeidet nære relasjoner til noen av verdens ledende leverandører av maritim elektronikk, noe som gir våre kunder den tryggheten og helheten de har krav på.

Elektroniske kartsystemer

Vi Installerer og utøver service på en rekke elektroniske karsystemer både for fritidsbåt og yrkesfartøy.

TECDIS

Coastal - E

OLEX

Time Zero Professional

No items found.