Produkter

Navy er en ledende leverandør av løsninger innenfor maritime navigasjon og kommunikasjon. Vi har lang erfaring med nyinstallasjon, distribusjon, service og reparasjon av komplette maritime løsninger. Vi leverer navigasjons- og kommunikasjonsutsyr til alle typer fartøy, og er spesialister på oppdretts- og fiskefartøy. Vi har internasjonal erfaring med prosjektering og leveranser til nybygg, , og bistår gjerne med planlegging, prosjektering, og teknisk kompetanse mot verft.

Kontakt oss