Navy Rørvik

Navigasjon og kommunikasjon
satt i system

Nyheter

Nærøysund

Nærøysund

Mar 7, 2018

Nærøysund Aquaservice AS fortsetter å bygge opp flåten av arbeidsbåter, og Nærøysund er det nyeste tilskuddet. ROV-båten er levert av Kåre Holthe & Sønner i oktober 2017. Båten er en Stinger-modell, spesialtilpasset for kunder i oppdrettsnæringen.

Les mer
Brennsund

Brennsund

Mar 7, 2018

Katamaranen Brennsund er tilhører Folden Akva AS og er levert med komplett og spesialtilpasset NAVY-navigasjon. Folden Akva AS har base i Steigen og tilbyr servicetjenester til oppdrettere langs hele kysten, med fokus på vasking av nøter og merdringer.

Les mer
Helnessund

Helnessund

Mar 7, 2018

MS Helnessund er andre båt Folden Akva AS har fått levert med NAVY-navigasjon om bord.

Les mer

Tjenester

Fiskefartøy

Lokalisert ytterst mot Norskehavet i Midt-Norges største fiskerihavn, er vår spesialitet å levere det beste utstyret for mest effektiv fangst til kystfiskebåter.

Riktig utstyr betyr større fangst, og bedre driftsøkonomi. Om du fisker med garn, not eller snurrevad, – vi tar den elektroniske jobben!

Les mer
Oppdrettsfartøy

Oppdrettsbransjen er i rivende utvikling, noe som gjenspeiles gjennom behovet for nye og effektive spesialfartøy. Her kan nevnes selskaper som leverer undervannstjenester, og selskaper som gjennomfører utlegg av fortøyninger, ROV survey, skivevasking av nøter, vasking og kontroll av oppdrettsmerder, samt frakt og slep.

Les mer
Passasjerfartøy

Navy Rørvik leverer maritim elektronikk til kunder som driver kommersielt innen frakt av passasjerer og gods langs norskekysten.

Det får stor konsekvenser om hurtigbåter og ferger ikke går, eller lakseforet ikke kommer ut til merdene, – uansett årstid, i storm eller stille.

Les mer
Spesialoppdrag

Oppgaver innen WASSP og ECDIS-systemer, ROV-posisjonering, konsulenttjenester for nybygg, konsesjonering av radioanlegg og installasjon av GMDSS-sikkerhetssystemer, er eksempler på spesialoppdrag vi løser i samråd med våre kunder.

Les mer
Dynamisk posisjonering

Dynamisk posisjonering (DP) er en metode for automatisk å holde fartøy i samme posisjon over havbunnen, med hjelp av fartøyets egne thrustere og propeller. Et DP-system bruker fartøyets edatainnsamlingssystemer, satelitter, transpondere, thrustere, ror og hovedpropell.

Les mer

Kontakt oss

Tusen takk! Din melding har blitt mottatt!
Oisann! Her var det vist noe som gikk galt!