Navy Rørvik

Navigasjon og kommunikasjon
satt i system

Nyheter

Fossekall

Fossekall

Oct 9, 2018

Håløy Havservice AS i Troms ble eier av sin første FollaWork 35 i oktober 2018. Fartøyet er bygget for gode sjøegenskaper og god dekkplass, og er Folla Maritime Service AS' tidende fartøy av denne modellen.

Les mer
Vikafjord

Vikafjord

Oct 4, 2018

Vikafjord ble i mars 2018 overlevert til Refsnes Laks AS fra Folla Martime AS. Fartæøyet er den åttende modellen av FollaWork 35 som Folla Martime har levert, og er verftets byggenummer 68.

Les mer
Siv

Siv

Oct 4, 2018

Siv ble i mai 2018 overlevert til Midt-Norsk Havbruk AS fra Folla Maritime Service AS. Fartøyet er den første av Folla Maritimes nye konsept FollaSpeed 36 og er verftets byggenummer 69.

Les mer

Tjenester

Fiskefartøy

Lokalisert ytterst mot Norskehavet i Midt-Norges største fiskerihavn, er vår spesialitet å levere det beste utstyret for mest effektiv fangst til kystfiskebåter.

Riktig utstyr betyr større fangst, og bedre driftsøkonomi. Om du fisker med garn, not eller snurrevad, – vi tar den elektroniske jobben!

Les mer
Oppdrettsfartøy

Oppdrettsbransjen er i rivende utvikling, noe som gjenspeiles gjennom behovet for nye og effektive spesialfartøy. Her kan nevnes selskaper som leverer undervannstjenester, og selskaper som gjennomfører utlegg av fortøyninger, ROV survey, skivevasking av nøter, vasking og kontroll av oppdrettsmerder, samt frakt og slep.

Les mer
Passasjerfartøy

Navy Rørvik leverer maritim elektronikk til kunder som driver kommersielt innen frakt av passasjerer og gods langs norskekysten.

Det får stor konsekvenser om hurtigbåter og ferger ikke går, eller lakseforet ikke kommer ut til merdene, – uansett årstid, i storm eller stille.

Les mer
Spesialoppdrag

Oppgaver innen WASSP og ECDIS-systemer, ROV-posisjonering, konsulenttjenester for nybygg, konsesjonering av radioanlegg og installasjon av GMDSS-sikkerhetssystemer, er eksempler på spesialoppdrag vi løser i samråd med våre kunder.

Les mer
Dynamisk posisjonering

Dynamisk posisjonering (DP) er en metode for automatisk å holde fartøy i samme posisjon over havbunnen, med hjelp av fartøyets egne thrustere og propeller. Et DP-system bruker fartøyets edatainnsamlingssystemer, satelitter, transpondere, thrustere, ror og hovedpropell.

Les mer

Kontakt oss

Tusen takk! Din melding har blitt mottatt!
Oisann! Her var det vist noe som gikk galt!