Tjenester

Passasjerfartøy

Navy Sandnessjøen leverer maritim elektronikk og service på dette utstyret til kunder som driver kommersielt innen frakt av passasjerer og gods langs norskekysten. Fartøyene nedenfor er noen av de vi betjener.

Les mer
Brønnbåter

Sandnessjøen ligger midt på kysten av Helgeland, og denne regionen er en største leverandørene innen laks-oppdrett i Norge. Det er derfor stor trafikk av brønnbåter som frakter smolt ut til anleggene og også slakteferdig laks inn til de forskjellige slakteriene i vårt område. Disse fartøyene har som regel meget tett program og har liten tid til å ligge stille for reparasjoner etc.

Les mer
Fiskefartøy

Navy Sandnessjøen har lang tradisjon innen salg og installasjon av fiskeletingsutstyr og installerte det første ekkoloddet tidlig på 50-tallet.

Les mer
Offshore

Det er flere store oljefelt utenfor kysten av Helgeland og Sandnessjøen.

Navy Sandnessjøen er lokalisert i Sandnessjøen, hvor også forsyningsbasen for bl.a.  Skarv og Norne ligger. Denne basen betjener bl.a. produksjonsskipene Skarv FPSO og Norne FPSO i tillegg til diverse flyte/lete-rigger som har oppdrag på oljefeltene utenfor Helgelandskysten.

Les mer
Oppdrettsfartøy

Oppdrettsbransjen er i rivende utvikling, noe som gjenspeiles gjennom behovet for nye og effektive spesialfartøy. Her kan nevnes selskaper som leverer undervannstjenester, og selskaper som gjennomfører utlegg av fortøyninger, ROV survey, skivevasking av nøter, vasking og kontroll av oppdrettsmerder, samt frakt og slep.

Les mer
Dynamisk posisjonering

Dynamisk posisjonering (DP) er en metode for automatisk å holde fartøy i samme posisjon over havbunnen, med hjelp av fartøyets egne thrustere og propeller. Et DP-system bruker fartøyets edatainnsamlingssystemer, satelitter, transpondere, thrustere, ror og hovedpropell.

Les mer
Survey/Dykkerfartøy

Navy Sandnessjøen server flere survey/dykkerselskaper som opererer på Helgelandskysten. Vi leverer tjenester og utstyr på disse fartøyene innen navigasjon og kommunikasjon.

Les mer

Leverandører

Skipstrafikk

Skipstrafikken vist v.h.a. AIS

AIS står for "Automatic Identification System" (automatisk indentifikasjons system). Denne type utstyr er pålagt for nesten alle kommersielle fartøy samt større fiskefartøyer m.fl. Utstyret er utviklet for at fartøy bl.a. skal kunne ha oversikt over fartøy innen en viss rekkevidde, som de ikke ser på radar, samt at fartøyene også kan spores. Fartøyer med AIS kan ses på f.eks. gratislinken www.marinetraffic.com, men man må være klar over at dette nettstedet ikke har 100% dekning overalt, samt at der kan være tidsforsinkelser.

Kystverket har også AIS-mottakere som i prinsippet skal dekke hele Norges kyst, men denne tjenesten må man abonnere på.  Mindre fartøy (og lystbåter) kan også montere AIS, både som mottaker eller sender/mottaker og få inn AIS mål på f.eks. kartplotteren. Kommersielle fartøy og større fiskefartøy bruker AIS kl. A, som har sender på 12W og høyere oppdatering enn Kl. B som brukes av mindre fartøy, hvor effekten er 2 eller 5W.

Navy Sandnessjøen monterer slikt utstyr på forskjellige fartøy og har rigget opp vår egen AIS mottaker her i S.sjøen for å som sender data til www.marinetraffic.com.