Brønnbåter

Sandnessjøen ligger midt på kysten av Helgeland, og denne regionen er en største leverandørene innen laks-oppdrett i Norge. Det er derfor stor trafikk av brønnbåter som frakter smolt ut til anleggene og også slakteferdig laks inn til de forskjellige slakteriene i vårt område. Disse fartøyene har som regel meget tett program og har liten tid til å ligge stille for reparasjoner etc.

Helgelandskysten kan være utfordrende mht navigering, da her er hundrevis av små øyer og grunner. Dette krever at man har godt navigasjonsutstyr, spesielt på vinteren med mye mørke og dårlig vær.

Det er derfor viktig at brønnbåtene har solid og pålitelig navigasjons – og kommunikasjonssystem, som gir sikker seilas og lite problemer.

Navy Sandnessjøenserver mange av disse fartøyene på regulær basis slik at utstyret fungerer som det skal.

Steinar Olaisen
Ro Master
Ronja Nordic