Passasjerfartøy

Navy Sandnessjøen leverer maritim elektronikk og service på dette utstyret til kunder som driver kommersielt innen frakt av passasjerer og gods langs norskekysten. Fartøyene nedenfor er noen av de vi betjener.

Det får store konsekvenser om hurtigbåter og ferger ikke går, eller lakseforet ikke kommer ut til merdene - uansett årstid, i storm eller stille.

Helgeland
Rypøy
Tenna
Herøysund
Vegtind
Kjella
Hornstind
Himmeltind
Lovund Express