Fiskefartøy

Navy Sandnessjøen har lang tradisjon innen salg og installasjon av fiskeletingsutstyr og installerte det første ekkoloddet tidlig på 50-tallet.

Utstyr innen fiskeleting har hatt en voldsom teknologisk utvikling i årene som har gått og Navy Sandnessjøen har fulgt med i denne utviklingen. Vi leverer det beste utstyret for mest effektiv fangst til kysfiskefartøyer

Riktig utstyr betyr større fangst og bedre driftsøkonomi. Om du fisker med garn, juksa, not eller snurrevad – vi tar den elektroniske jobben!

Åkerøy
Meløyfjord
Johan R