Brønnbåter

Sandnessjøen ligger midt på kysten av Helgeland, og denne regionen er en største leverandørene innen laks-oppdrett i Norge. Det er derfor stor trafikk av brønnbåter som frakter smolt ut til anleggene og også slakteferdig laks inn til de forskjellige slakteriene i vårt område. Disse fartøyene har som regel meget tett program og har liten tid til å ligge stille for reparasjoner etc.

Helgelandskysten kan være utfordrende mht navigering, da her er hundrevis av små øyer og grunner. Dette krever at man har godt navigasjonsutstyr, spesielt på vinteren med mye mørke og dårlig vær.

Det er derfor viktig at brønnbåtene har solid og pålitelig navigasjons – og kommunikasjonssystem, som gir sikker seilas og lite problemer.

Navy Sandnessjøenserver mange av disse fartøyene på regulær basis slik at utstyret fungerer som det skal.

Ronja Nordic

Levert fra Aas Mek. Verksted AS i 2008. Rederi Sølvtrans AS. Brønnbåt. Lastekapasitet 1000m3. lengde 57m bredde 12m. BT 1460tonn.

Read moreLes mer

Ro Master

Levert fra Blaalid As i 2007. Rederi Rostein AS. Brønnbåt. Lastekapasitet 2600m3. Lengde 71m bredde 15m. BT 2241tonn.

Read moreLes mer

Steinar Olaisen

Levert fra Aas Mek Verksted i 2017. Rederi Nova Sea Service AS. Brønnbåt, sortering, avlusing. Lastekapasitet 3600m3. Lengde 77m Bredde 16m, BT 3401tonn.

Read moreLes mer