Kjella

Kjella

Levert fra Hjørungavåg Verksted AS 1987. Rederi Torghatten Trafikkselskap AS,  xx passasjerer og xx biler. Går i rute mellom Tjøtta og Forvik. Lengde 56m og bredde 11m.