Tenna

Tenna

Levert fra Fiskarstrand BLRT AS i 2014. Rederi Boreal Sjø AS. xx passasjerer og xx biler. Går i rute mellom Søvik og Herøy. Lengde 60m og bredde 14m.